PROJEKTAI

 

Lapkričio 7 dieną vyko įvadinis projekto „Dalyvaujamasis biudžetas“ renginys. Idėjų, kaip pagerinti mokyklą, generavimo procese dalyvauja 5–9 klasių mokiniai. Mokiniai yra įtraukiami į viešųjų sprendimų priėmimą mokykloje ir prisideda prie mokyklos biudžeto planavimo ir sklaidos. Ši iniciatyva – tai puiki galimybė ugdyti mokinių finansinį raštingumą, atsakingai priimti sprendimus. Plačiau apie projekto istoriją: www.dalyvaujamasisbiudzetas.lt.

Renginio metu mokyklos direktorė Danutė Mišrienė apžvelgė mokyklos biudžetą, atsakė į mokinių klausimus. Vėliau 5–9 klasių atstovai įsitraukė į kūrybines dirbtuves „Ką norėtum pakeisti savo mokykloje: tam turi 1500 eurų? Pasiūlyk savo idėją“, kurias fasilitavo Vilniaus Simono Konarskio mokyklos direktorius Valerijus Jaglinski.

 

Iki lapkričio 23 dienos jaunieji tyrinėtojai turi pasiūlyti logišką, praktišką, tvarumo principus atitinkančią idėją.
Lapkričio 28 dieną projekto „Dalyvaujamasis biudžetas“ mokytojų komanda patvirtins tas idėjas, kurios atitinka „Dalyvaujamojo biudžeto“ kriterijus ir kurias įmanoma praktiškai įgyvendinti.
Iki gruodžio 4 dienos atrinktų projektų autoriai rengs galutinius pristatymus bei reklaminius plakatus pagal užpildytą PASIŪLYK SAVO IDĖJĄ formą (idėjos pavadinimas, tikslas, nauda mokyklos bendruomenei, trumpas aprašymas, bendra suma, detalus išlaidų paskirstymas, vizualinė medžiaga ir pan.).
Gruodžio 6 dieną planuojamas baigiamasis renginys aktų salėje – idėjų autoriai salės ekrane pristatys idėjas, tuomet prasidės balsavimas. Už idėjas balsuoti galės 5–10 klasių mokyklos mokiniai gruodžio 7 dieną (ne tik dalyvavę baigiamajame renginyje)!
Tikriausiai visi mokyklos antrame aukšte stebėjote ir analizavote gruodžio 4–6 dienomis reklamuotas projekto “Dalyvaujamasis biudžetas” mokytojų komandos atrinktas įdomiausias idėjas!
Smagu pranešti, kad gruodžio 6 dieną aktų salėje įvyko baigiamasis projekto “Dalyvaujamasis biudžetas” renginys, kuriame dalyvavo 5–10 klasių mokiniai. Džiaugiamės, kad renginys praėjo sklandžiai, įdomiai. Mokiniai analizavo ir pristatė išties įdomias, svarbias, aktualias mokyklos bendruomenei idėjas.

 

Gruodžio 7 dieną vyko gyvas balsavimas, kurio metu buvo renkama įdomiausia, tvariausia, aktualiausia idėja. Kiekvienas balsuojantysis galėjo išrinkti 3 labiausiai patikusias idėjas. Iš viso balsavo 295 mokiniai.


Džiaugiamės galėdami pranešti, kad laimėjo 8a klasės mokinių sugeneruota idėja „Įkvėpimo kambariukas“. Už šią idėją balsavo 188 mokiniai. Idėjos tikslas – vadovaujantis tvarumo principais, pakeisti mokyklos tualetuose esančius popierinius rankšluosčius į tvarius, ilgaamžius rankų džiovintuvus, taip pat erdvę papuošti gyvais augalais, kurie suteiks jaukumo.
Sveikiname nugalėtojus!
Susitiksime kitais metais! Gal laikas generuoti naujas idėjas, kad mokykloje būtų dar jaukiau ir smagiau?

2022‒2023 m. m. spalio‒balandžio mėnesiais mokykloje vykdomas kultūrinės edukacijos intervencijos projektas „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“. Džiaugiamės, kad esame tarp 11 Lietuvos mokyklų, kurias asociacija „Kūrybinės jungtys“ pasirinko vykdyti projektą „Tyrinėjimo menas: mokomės bendruomenėje“.

Projekto tikslas padėti mokiniams ir mokytojams įgyvendinti gilų mokymosi procesą, kuris kuris stiprina kūrybingumą ir kritinį mąstymą, žinių pritaikomumą ir išliekamumą, padeda sukurti dialogu, bendradarbiavimu pagrįstus santykius, stiprinti bendruomeninius ryšius mokykloje. Siekiami pokyčiai:
mokiniams – augimas kūrybingumo, kritinio mąstymo, gebėjimo tyrinėti srityse („Mokinių tyrinėjimo projektas“, dalyvauja 6b klasė);
mokytojams – sustiprėjusios kompetencijos ugdyti kūrybingumo ir kritinio mąstymo gebėjimus („Mokytojų klubas“);
mokyklos bendruomenei – atsirandančios naujos mokymosi praktikos mokykloje, padedančios siekti aktualių veiklos tobulinimo tikslų.
Projektas įgyvendinamas 2022 – 2023 mokslo metais, organizatoriai – profesionalių kūrėjų bendruomenė „Kūrybinės jungtys“.

Daugiau informacijos apie projektą rasite: https://www.kurybinesjungtys.lt/tyrinejimo-menas/

Mokykla dalyvauja ES struktūrinių fondų projekte „SAUGIOS ELEKTRONINĖS ERDVĖS VAIKAMS KŪRIMAS“ (daugiau apie projektą).
Projekto tikslas sudaryti galimybes saugiai naudotis elektroninėmis paslaugomis bei elektroniniu (skaitmeniniu) ugdymo turiniu švietimo institucijose.
Projekto finansavimas ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-05-21 – 2022-05-21.
Projekto vykdytojas: Nacionalinė švietimo agentūra.
Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas.

Projekto metu mokykloje buvo įrengta 19 bevielio interneto taškų. Prie belaidžio interneto gali jungtis tik autorizuoti vartotojai, yra vykdoma turinio prieigos kontrolė.
Mokykloje veikia šie tinklai:
eduroam – pedagogams, „eduroam“ (angl. Education Roaming) – tarptautinis švietimo įstaigų belaidės interneto prieigos tinklas. Įstaigų žemėlapis
lm – mokiniams ir darbuotojams;
svečias – mokyklos svečiams (prisijungimo kodas skelbiamas svetainėje radius.litnet.lt. Svetainė pasiekiama tik pedagogams ir IT specialistui).
Naujiems vartotojams yra suteikiamas prisijungimo vardas ir aktyvacijos kodas. Aktyvacijos kodas – nėra slaptažodis. Jis yra vienkartinis ir skirtas savarankiškai aktyvuoti paskyrą portale epaslaugos.lm.lt. Slaptažodį nusistatote patys, pirmą kartą – aktyvacijos metu. Vėliau galite savarankiškai jį pasikeisti prisijungę prie portalo. Jeigu pamiršite slaptažodį, kreipkitės į klasės vadovą (mokiniams) arba į IT specialistą tiesiogiai, bus suteiktas naujas aktyvacijos kodas ir galėsite slaptažodį nusistatyti iš naujo.

Instrukcijos, kaip prisijungti prie „Wi-Fi“ daugeliu įrenginių: wiki.litnet.lt/index.php/WIFI_gidas. Atkreipkite dėmesį, kad prie prisijungimo vardo reikia pridėti galūnę „@lm.lt“. Būkite atsakingi – saugokite ir nesidalinkite savo prisijungimo duomenimis su kitais.

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ IR SAVIVALDYBIŲ BENDRAI FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „KOKYBĖS KREPŠELIS“

Vilniaus Naujamiesčio mokykla  dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“.
Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt. Plačiau apie programą galima pasiskaityti  https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/krepselis ir https://www.smm.lt/web/lt/naujienos/kokybes-krepselis

Mokykloje diegiama viena iš LIONS QUEST programų „Paauglystės kryžkelės“, skirta gyvenimo įgūdžiams ugdyti.
„Lions Club International“ yra didžiausia pagalbą teikianti organizacija pasaulyje, kuri yra įsipareigojusi diegti, skatinti ir skleisti LIONS QUEST programas visame pasaulyje. LIONS QUEST programos buvo pripažintos bendro akademinio, socialinio ir emocinio mokymosi grupės (CASEL – Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) kaip SELECT programa. Toks pripažinimas yra aukščiausias įvertinimas, suteiktas už ypač gerą mokomąją medžiagą socialinio ir emocinio mokymosi srityje ir pavyzdingą profesinį ugdymą. Programa pelnė pripažinimą visame pasaulyje, buvo apdovanota ir diegiama daugelyje ugdymo institucijų Lietuvoje ir pasaulyje.
LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelės“ programa padeda mokiniams ugdyti įgūdžius, tokius kaip tinkamų sprendimų priėmimas, efektyvus problemų sprendimas, lengvas bendravimas, kurie būtini sėkmingam gyvenimui šiuolaikiniame pasaulyje. Tai žalingų įpročių, priekabiavimo, smurto prevencijos ir pilietiškumo pamokos. Pagrindinis dėmesys skiriamas žmogui. Programa ugdo sveikos gyvensenos principus, moko, kaip susitvarkyti su emocijomis gyvenimo krizių metu, padeda formuotis asmenybėms ir būsimiems Lietuvos lyderiams, skatina bendruomeniškumo jausmą.

Plačiau apie programą galima pasiskaityti  http://lions-quest.lt/paauglystes-kryzkeles/

Mokymosi sėkmė ir džiaugsmas – kiekvienam vaikui

Šiuo siekiu vadovaujasi projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“. Džiaugiamės, kad įveikę sudėtingą atranką patekome tarp 16 Lietuvos mokyklų, pakviestų prie jo prisijungti. Projekto tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas.
Projektas remiamasi įtraukiojo ugdymo samprata ir sėkminga programos „Renkuosi mokyti!“ patirtimi bei žengia naują žingsnį. Per dvejus projekto įgyvendinimo metus mokysimės, dirbsime, bendrausime ir diskutuosime visi: mokyklos vadovai, pedagogai, mokiniai ir jų tėveliai. Kas mūsų laukia?

  • Pačioje projekto pradžioje mokykloje bus atliekamas išsamus tyrimas, kad galėtume identifikuoti sritis, kurias reikėtų tobulinti. Nuorodas ir kvietimą užpildyti apklausos anketas netrukus gaus visi mokyklos mokytojai, mokiniai nuo 3 klasės bei jų tėveliai.
  • Suburta mokyklos pokyčių komanda dalyvaus tęstiniuose mokymuose ir rengs pokyčio projektą.
  • Kad pokyčius išjudinti sektųsi dar sklandžiau, bus įtraukiama visa bendruomenė, teikiamos verslo ir vadybinės konsultacijos, projekte dalyvaujančioms mokykloms atsiras galimybė bendradarbiauti ir mokytis vieniems iš kitų.
  • Projekto metu bus stebima ir tiriama mokyklos pokyčių projekto eiga, kad visi kartu galėtume pasidžiaugti padaryta pažanga ir nueitu keliu.

Projektą įgyvendina VšĮ Mokyklų tobulinimo centras, jau ne vienerius metus inicijuojantis teigiamus pokyčius Lietuvos mokyklose, pagrindinis projekto partneris – „Vilniaus prekybos“ paramos fondas DABAR.

pasas logo(1)
Kultūros paso

įgyvendinimo principai

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.
Nuo 2019 m. kultūros pasas skirtas visiems Lietuvos mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo (išskyrus suaugusiųjų bendrojo ugdymo), ir kiekvienam mokiniui skiriama 15 eurų kalendoriniams metams.
Kultūros paso paslaugų rinkinys, kuris sudarytas iš nustatytus kriterijus atitinkančių kultūros ir meno paslaugų, skirtų kultūros paso tikslams įgyvendinti, mokykloms, mokytojams ir mokiniams skelbiamas interneto svetainėje www.kulturospasas.lt

Mokykla dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).  Mokytojams sukurta speciali informacinė svetainė „Vedlys“ http://www.vedlys.smm.lt/

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto partneriai – visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.
Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologijų mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
  • Gamtos ir technologijų mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880, 43 eurų. Projekto trukmė – 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)
Vykdant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, mokykla jau yra gavusi 1–4 kl. mokymo priemones – už 3190, 77 eurų ir 2019 metais mokyklą pasieks 5–8 kl. mokymo priemonės – už 6227, 87 eurų.
Daugiau informacijos apie projektą rasite
https://www.nsa.smm.lt/ugdymo-turinio-departamentas/projektai/

PROJEKTŲ RENGINIAI

Įgyvendinti projektai
☆    Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos PLIUS“ projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“
☆    Projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)
☆    Projektas „Ugdymas karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme“
☆    Projektas „Būkime kartu“
☆    Projektas „Žinutė pasauliui“