KORUPCIJOS PREVENCIJA, VTEK

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas ar kita, jeigu tai padaryta viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos.

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją įgyvendinančios įstaigos:

  • Vyriausybė, www.lrv.lt;
  • Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, www.vtek.lt;
  • Specialiųjų tyrimų tarnyba, www.stt.lt;
  • Kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) rūpinasi, kaip institucijos elgiasi susidūrusios su neteisėto lobizmo atvejais, kaip vykdo interesų konfliktų prevenciją, kaip užtikrina privačių interesų deklaravimą, kaip tiria galimus pažeidimus, kaip naudoja valstybės turtą, kaip vyksta į komandiruotes ir kaip laikosi kitų reikalavimų, kuriuos nustato Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas bei Lobistinės veiklos įstatymas.

Skelbiama tarnybinės etikos patarėjo nuoroda https://www.vtek.lt/patarejas/