PASIEKIMAI

Image-1 (4)
3 – 4 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas „Stebuklinga kelionė“

Sveikiname 4a klasės mokinę Niką T., kuri tapo konkurso nugalėtoja ir laimėjo II vietą.

atsisiųsti
Tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra 2023“ nugalėtojai

Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2023“ dalyvavo 52 mokyklos mokiniai. Iš jų į Lietuvos mokinių TOP-50 pateko 3.

IMG_20230519_113531
„Olympis 2023 – Pavasario sesija“

Mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo tarptautiniuose „Olympis 2023 – pavasario sesija“ edukaciniuose konkursuose.

IMG_4937mazn
Tarptautinis esė konkursas „Švenčiu Lietuvą“

Džiaugiamės Gabrielės J. esė „Basomis per Lietuvą“, kuri užėmė I-ąją vietą 15–19 metų amžiaus grupėje.

20230126_162926
Vilniaus miesto atvirukų konkursas „Nuoširdžiausi sveikinimai Vilniui“

Atvirukų konkursas „Nuoširdžiausi sveikinimai Vilniui“

20230123_093050
Tautinių bendrijų 9–10 klasių Vilniaus miesto lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

Sausio 23 d. įvyko Tautinių bendrijų 9–10 klasių Vilniaus miesto lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas , patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6. NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO MOKYKLOS ATASKAITA
MOKYKLOS STANDARTIZUOTŲ TESTŲ ATASKAITA

Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.
2016 metais mokykloms buvo pasiūlyti šie vertinimo įrankiai: diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių) ir standartizuoti testai 4 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių), 6 klasių (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių), 8 klasių(skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų) mokiniams.
Detalesnę informaciją rasite NEC interneto svetainėje skyrelyje „Standartizuoti testai“ adresu http://www.nec.lt/