PASIEKIMAI

?????????????
„Pakelti ar palikti: niekieno šiukšlės“ esė konkurso apdovanojimai Seime

Sausio 10 d. keturi 9–10 klasių mokiniai vyko į Lietuvos Respublikos Seimą, kur kartu su gidu vaikščiojo po LR Seimą, aplankė žymiausias sales, susipažino su pastato istorija ir netgi buvo apdovanoti padėkų raštais bei simboliniais prizais.

lietuviu-kalba2
Tautinių mažumų mokyklų 9–10 klasių lietuvių kalbos I-asis etapas

Sausio 10 d. įvyko I-asis tautinių mažumų mokyklų 9–10 klasių lietuvių kalbos olimpiados etapas.

unnamed (1)
Matematikos olimpiados I-asis etapas

Gruodžio 8 dieną mokykloje vyko 5–9 klasių matematikos mokyklinė olimpiada.

ld
„Lietuviškai rašyti moku!“

Sveikiname ir mokinę Simoną S., ir mokytoją Inesą K.!

SL
Esė ir eilėraščių tarptautinis konkursas „Švenčiu Lietuvą“

Sveikiname ir mokinę Simoną S., ir mokytoją Inesą K.!

IMG_202202078
Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų 9–10 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada

Vasario 4 dieną vyko Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų 9–10 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas , patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6. NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO MOKYKLOS ATASKAITA
MOKYKLOS STANDARTIZUOTŲ TESTŲ ATASKAITA

Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.
2016 metais mokykloms buvo pasiūlyti šie vertinimo įrankiai: diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių) ir standartizuoti testai 4 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių), 6 klasių (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių), 8 klasių(skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų) mokiniams.
Detalesnę informaciją rasite NEC interneto svetainėje skyrelyje „Standartizuoti testai“ adresu http://www.nec.lt/