PASIEKIMAI

A-kid-drawing-or-writing
Rašau be klaidų!

Sveikiname mūsų mokyklos Vilniaus miesto diktanto konkurso „Mažųjų diktantas” nugalėtojus.

image2
„Juventos“ rudens taurė

Jau antrus metus iš eilės mūsų mokykla yra kviečiama į „Juventos“ gimnazijos mažojo futbolo 5×5 „Juventos“ rudens taurės varžybas.

placeholder
„Būk saugus“ varžybos

Gegužės 3 dieną Vilniaus saugos miesto centre vyko Vilniaus miesto priešgaisrinės saugos varžybos „Būk saugus“.

20180503_122900
„Olympis 2018 – Pavasario sesija“

Mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo tarptautiniuose „Olympis 2018 – pavasario sesija“ edukaciniuose konkursuose.

20180430_101423
Sveikiname ir didžiuojamės!

Mokyklos bendruomenė sveikina Mariją Serdiukovą, 5c klasės mokinę, užėmusią I vietą Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų 5–9 klasių mokinių rusų kalbos (gimtosios) olimpiadoje.

artemij_mazas
Vilniaus miesto 3–4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada

Sveikiname Vilniaus miesto 3–4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje puikiai pasirodžiusius mokinius ir juos ruošusias mokytojas!

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas , patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6. NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO MOKYKLOS ATASKAITA
MOKYKLOS STANDARTIZUOTŲ TESTŲ ATASKAITA

Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.
2016 metais mokykloms buvo pasiūlyti šie vertinimo įrankiai: diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių) ir standartizuoti testai 4 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių), 6 klasių (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių), 8 klasių(skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų) mokiniams.
Detalesnę informaciją rasite NEC interneto svetainėje skyrelyje „Standartizuoti testai“ adresu http://www.nec.lt/