SPECIALISTAI

Švietimo pagalba – mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir švietimo teikėjams specialistų teikiama pagalba, kurios tikslas – didinti švietimo veiksmingumą. Švietimo pagalba: psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji pedagoginė ir specialioji pagalba.

Mokyklos psichologo pagrindinės darbo kryptys: konsultavimas, įvertinimas, švietimas, psichologinių problemų prevencija.
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
Psichologas įvertina ir padeda spręsti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, bendradarbiaudamas su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir mokytojais.

Konsultacijos teikiamos

Gerb. mokiniai, tėvai, mokytojai, jeigu norite ateiti į konsultaciją kitu metu, parašykite el. laišką – suderinsime tikslų Jūsų atvykimo laiką.

Darbo laikas

Savaitės dienos Kontaktinės darbo valandos Nekontaktinės darbo valandos Pietų pertrauka
Antradienis 08.00 – 16.00 16.00 – 20:00 13.00 – 13.30
Trečiadienis 08.15 – 16.15 13.00 – 13.30
Ketvirtadienis 08.00 – 16.00 16.00 – 20.00 13.00–13.30
Penktadienis 08.00 – 14.00

Konsultacijos teikiamos

Gerb. mokiniai, tėvai, mokytojai, jeigu norite ateiti į konsultaciją kitu metu, parašykite el. laišką – suderinsime tikslų Jūsų atvykimo laiką.

Darbo laikas

Savaitės dienos Kontaktinės darbo valandos Nekontaktinės darbo valandos Pietų pertrauka
Pirmadienis 08.00 – 12.30
13.00 – 16.00
16.00 – 19.30 12.30–13.30
Penktadienis 11.30 – 15.00 08.00 – 11.30

Soc. pedagogas padeda įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokyklą, užtikrina jo saugumą mokykloje bei sudaro prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai bei pilietinei brandai.

Gerb. mokiniai, tėvai, mokytojai, jeigu norite ateiti į konsultaciją kitu metu, parašykite el. laišką – suderinsime tikslų Jūsų atvykimo laiką.

Darbo laikas

Savaitės dienos Kontaktinės darbo valandos Nekontaktinės darbo valandos Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.45 – 11.15
12.45 – 14.00
15.00 – 16.15
7.15 – 8.45
16.15 – 17.15
12.15 – 12.45
Antradienis 9.15 – 15.15 7.15 – 8.15
15.15 – 17.00
12.30 – 13.00
Trečiadienis 9.15 – 15.15 7.15 – 8.15
15.15 – 17.00
12.30 – 13.00
Ketvirtadienis 9.15 – 15.15 7.15 – 8.15 12.30 – 13.00
Penktadienis 8.15 – 10.00
11.00 – 12.00
13.30 – 14.45
7.15 – 8.15
15.45 – 17.15
13.00 – 13.30

Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą, taip pat kochlearinių implantų naudotojams.

Anžela Gribanova

Gerb. mokiniai, tėvai, mokytojai, jeigu norite ateiti į konsultaciją kitu metu, parašykite el. laišką – suderinsime tikslų Jūsų atvykimo laiką.

Darbo laikas

Savaitės dienos
 
Kontaktinės darbo valandos Nekontaktinės darbo valandos
Pietų pertrauka
 
Specialioji pedagogė Logopedė  Specialioji pedagogė Logopedė 
Pirmadienis 8.15 – 17:15 7.45 – 8.15  –
Antradienis 08.15 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 18.15 7.30 – 8.15
(konsultacija)
 11.45 – 12.15
Trečiadienis 08.15 – 11.00 11.00 – 15.00 7.30 – 8.15
(konsultacija)
15.00 – 18.15 10.50 – 11.20
Ketvirtadienis 08.15 – 14.00 14.00 – 16.00 7.30 – 8.15
(konsultacija)
15.00 – 18.15 10.50 – 11.20
Penktadienis 08.15 – 12.00 12.00 – 14.00 14.00 – 18.15 7.30 – 8.15
(konsultacija)
10.50 – 11.20

Gražina Smolina

Konsultacijos teikiamos

Tėvams –
Mokytojams –
Gerb. mokiniai, tėvai, mokytojai, jeigu norite ateiti į konsultaciją kitu metu, parašykite el. laišką – suderinsime tikslų Jūsų atvykimo laiką.

Darbo laikas

Savaitės dienos Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.45–14.45 11.30–12.00
Trečiadienis 7.45–14.45 11.30–12.00
Penktadienis 7:30 iki 12:30 lyginėmis mėn. dienomis
13:00 iki 18:00 nelyginėmis mėn. dienomis

Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui (mokinių grupei). Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą. Padėjėjas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą.

Kateryna Sahanenko

Darbo laikas
Pirmadienis – penktadienis 8.15–13.25

 

Liudmila Abakumova

Darbo laikas
Pirmadienis – penktadienis 9.00–13.10

 

Valentyna Maslenykova

Darbo laikas (Atostogos)
Pirmadienis – penktadienis 9.00–13.10

 

Pagalba telefonu ir internetu

„Jaunimo linija“ – emocinė parama telefonu ir internetu.
Pagalbą teikia savanoriai http://www.jaunimolinija.lt
Kasdien, visą parą 8 800  28888.
„Vaikų linija“ – emocinė parama telefonu ir internetu vaikams ir paaugliams.
Pagalbą teikia savanoriai www.vaikulinija.lt
I–VII 11.00–21.00 val., 116 111, Algirdo g. 31, Vilnius.
„Tėvų linija“ – konsultacinė pagalba tėvystės klausimais.
Pagalbą teikia savanoriai www.tevulinija.lt
I-V 17–21 val., 8 800 90012, Sėlių g. 18, Vilnius.
„Linija Doverija“ – pagalbą paaugliams ir jaunimui rusų kalba teikia savanoriai-moksleiviai
II–VI 16.00–20.00 val., 8 800 77277.