TEISINĖ INFORMACIJA

Vilniaus Naujamiesčio mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto  ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

Asmens duomenų apsauga

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS UAB „EB teisė ir konsultacijos“
Juridinio asmens kodas 300611884 Eigulių g. 14, Vilnius LT-03150
Tel. 8 6565 7858 Mob. tel. +370 698 11214
El. paštas: info@eblaw.lt

Teisės aktai, reglamentuojantys mokyklos veiklą bei ugdymo proceso organizavimą