UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Mokslo metų trukmė ir atostogos

2022–2023 mokslo metai
Ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.

Oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 1–4, 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai.

Ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) atostogos:

2022–2023 mokslo metai

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2022-10-31 2022-11-04 (į mokyklą 11-07)
Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 2023-01-06 (į mokyklą 01-09)
Žiemos 2023-02-13 2023-02-17 (į mokyklą 02-20)
Pavasario (Velykų) 2023-04-11 2023-04-14 (į mokyklą 04-17)
Vasaros 2023-06-09 2023-08-31

2022–2023 mokslo metai

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2022-10-31 2022-11-04 (į mokyklą 11-07)
Žiemos (Kalėdų) 2022-12-27 2023-01-06 (į mokyklą 01-09)
Žiemos 2023-02-13 2023-02-17 (į mokyklą 02-20)
Pavasario (Velykų) 2023-04-11 2023-04-14 (į mokyklą 04-17)
Vasaros 2023-06-23 2023-08-31

Ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus – pusmečius.
2022-2023 mokslo metai

Klasės I pusmetis II pusmetis
1–4 kl. 2022-09-01–2023-01-31 2023-02-01–2023-06-08
5–10 kl. 2023-02-01–2023-06-22
2–10 klasės
Pamoka 
1 8.15–9.00 
2 9.10–9.55
3 10.10–10.55
4 11.15–12.00 
5 12.20–13.05
6 13.15–14.00
7 14.10–14.55
8 15.00–15.45
1 klasės
Pamoka 
1 8.20–8.55
2 9.05–9.40
3 10.00–10.35
4 11.05–11.40
5 12.05–12.40