PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, prašymai priimami nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. savivaldybės elektroninėje prašymų registravimo sistemoje.

Elektroninė prašymų registravimo sistema svietimas.vilnius.lt
Viskas apie registraciją į mokyklas >>
Atsakymai į dažniausiai kylančius klausimus >>

✑ MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ KOMISIJA
Marina Griškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Nelia Rafalovič, sekretorė;
Violeta Lukoitienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja, narė;
Anžela Gribanova, specialioji pedagogė, logopedė, narė;
Natalija Lina Gasiukienė, pradinio ugdymo mokytoja, narė.

SVARBU! Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas per e. sistemą grafikas

Mokyklą pagal savo gyvenamąją vietą rasite Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyviajame žemėlapyje.