SAVIVALDA

Mokyklos taryba yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę  demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui  atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams. 

Informacija ruošiama

 

Informacija ruošiama

 

Informacija ruošiama

 

Metodinės tarybos koordinatorė  — Diana Žvirblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja metodininkė.
Metodinės tarybos pirmininkė — Živilė Anušauskaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
Sekretorė — Inesa Kvedaraitė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja, lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė.

Metodinės tarybos nariai:

Oksana Čistiakova, pradinių kl. vyr. mokytoja, 1—4 kl. klasių vadovų  pirmininkė.
Irina Filipova, biologijos vyr. mokytoja,  gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė.
Natalija Gasiukienė, pradinių kl. vyr. mokytoja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė.
Ana Kozačišče, matematikos vyr. mokytoja, 5—10 kl. klasių vadovų  pirmininkė.
Regina Kozlovskienė, etikos ir rusų kalbos vyr. mokytoja, socialinių mokslų (tikybos, etikos, geografijos, istorijos)  metodinės grupės pirmininkė.
Olga Milošienė, matematikos mokytoja metodininkė, tiksliųjų mokslų bei kūno kultūros ir žmogaus saugos metodinės grupės pirmininkė.
Jelena Palevič, technologijų vyr. mokytoja, menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė.
Galina Pučinskienė, rusų kalbos (gimtosios) mokytoja metodininkė, rusų kalbos (gimtosios) metodinės grupės pirmininkė.
Margarita Songin – anglų kalbos vyr. mokytoja, anglų ir kitų užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė.

Informacija ruošiama

.