VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrinti vaikų gerovę, saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos psichologu, socialiniu pedagogu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

Vaiko gerovės komisijos nariai:
Diana Žvirblienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Natalja Grigutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininko pavaduotoja;
Svetlana Smirnova, socialinė pedagogė;
Olga Tropina, psichologė;
Anžela Gribanova, logopedė ir specialioji pedagogė;
Gražina Smolina, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Natalija Lina Gasiukienė, pradinių klasių mokytoja;
Violeta Lukoitienė, lietuvių kalbos mokytoja;
Arnoldas Riekumas,  komisijos sekretorius, lietuvių kalbos mokytojas.

vgk

„Vaiko gerovės komisija mokykloje“