VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA, VERTYBĖS

Filosofija

Žmogaus protas viską atrakina trimis raktais – skaitmeniu, raide, nata. Žinoti, mąstyti, svajoti. Tai apima viską.

Viktoras Hugo
Vizija

Vilniaus Naujamiesčio mokykla – nuolat besimokanti organizacija, daugiakultūrėje, saugioje, dinamiškoje ugdymo(si) aplinkoje auginanti sėkmingus savo ir Lietuvos ateities kūrėjus .

Misija

Užtikrinti sėkmingus ugdymo(si) rezultatus ir prasmingas, malonias ir įsimenančias gyvenimo mokykloje patirtis kiekvienam besimokančiajam, pasirengusiam ateities iššūkiams ir gebančiam kūrybiškai veikti nuolat kintančiame pasaulyje.

Mokyklos vertybės
Bendradarbiavimas
Mokiniai, tėvai ir mokytojai darniai, iniciatyviai veikia tarpusavyje, paremia ir padeda vieni kitiems siekdami bendro tikslo – burti besimokančią bendruomenę, kurioje tobulėti siekia kiekvienas.
Pagarba, pasitikėjimas
Mokyklos vidaus kultūra paremta pagarbiais tarpusavio santykiais, pasitikėjimu bei empatija. Siekiama, kad kiekvienas jaustųsi vertingas, reikalingas ir saugus.
Kūrybiškumas
Kūrybiškumas ugdomas ne tik ugdymo proceso metu, jį ugdo ir mokyklos aplinka ir mokyklos bendruomenės priimami nestandartiniai sprendimai.
Tolerancija
Vis didėjančios migracijos amžiuje kiekvienam bendruomenės nariui svarbus yra ir kultūrinio tapatumo išsaugojimas, ir gebėjimas priimti kitokį bei su juo sugyventi. Pripažįstame kitų teisę būti kitokiems, nei mes esame, gerbiame kitus asmenis ir esame geranoriški.