VIZIJA, MISIJA, FILOSOFIJA, VERTYBĖS

Filosofija

Niekada nesuklydęs žmogus niekada nebandė nieko naujo.

Albertas Einšteinas
Vizija

Vilniaus Naujamiesčio mokykla – mokykla, kurioje užauga ASMENYBĖS.

Misija

Teikti kokybiškas švietimo paslaugas užtikrinant galimybes įgyti žinių, plėtoti gebėjimus ir vertybines nuostatas saugioje, visus priimančioje bei aukštus lūkesčius sau ir kitiems keliančioje bendruomenėje.

Mokyklos vertybės
Siekis augti
Kiekviename iš mūsų gyvena didelis smalsumas ir nuolatinis noras visapusiškai tobulėti. Keliame aukštus lūkesčius sau ir kitiems. Stipriname augimo mąstyseną. Nuolat reflektuojame.
Drąsa veikti
Tikime savimi ir vieni kitais – savivertės ir pasitikėjimo savimi skatinimas. Aktyviai veikiame kurdami naujas idėjas ir jas realizuodami – kiekvieno saviraiškus į(si)traukimas.
Bendruomeniškumas
Kūrybiškumas ugdomas ne tik ugdymo proceso metu, jį ugdo ir mokyklos aplinka ir mokyklos bendruomenės priimami nestandartiniai sprendimai.
Atvirumas
Puoselėjame pokyčiams palankų mikroklimatą. Stipriname profesinę galią ir kolegialios sąveikos rezultatyvumą. Siekiame nuolatinės mokinio ir mokyklos pažangos.