Projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM)

Mūsų mokykla dalyvauja Lietuvos meno kūrėjų asociacijos parengtame projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“, kuri vykdo Lietuvos meno kūrėjų asociacija įgyvendindama LR švietimo ir mokslo ministerijos paskelbtą neformaliojo švietimo plėtros Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigose idėjų konkursą su Europos socialinio fondo agentūra. Plačiau skaitykite http://www.lmka.lt/akim/

Projektas siūlo aukštąją kultūrą sistemingai ir nuosekliai pateikti mokiniams. Tikimės, kad tikslingas kultūros kūrėjų bendravimas su mokiniais, kultūros žurnalų atėjimas į biblioteką bus naudingas ir mokyklos bendruomenei, ir meno kūrėjams. Į dialogą su mokykla bus įtraukti patys įdomiausi menininkai, kurie turi ką pasakyti mokiniams ir nori tai padaryti. Projekto kūrėjų nuomone, tiesioginis bendravimas daro didelį įspūdį  ir yra šio projekto pagrindinis raktas. Atskirų meno šakų (literatūros, dailės, muzikos, architektūros ir pan.) kūrėjai pasirengę vesti meninės kūrybos pamokas ir praktinius užsiėmimus (kūrybines dirbtuves) 8–12 klasių mokiniams. Temas siūlys patys menininkai, todėl jos bus labai įvairios, bet toks ir yra projekto tikslas – sudominti mokinius viena ar kita meno sritimi, išplėsti jų suvokimą, kas tai yra menas, ir galbūt sugriauti kai kuriuos stereotipus apie menininkus, nes menininkai irgi gali būti patys įvairiausi žmonės.

Mums, mokyklos bendruomenės nariams, labai svarbu, kad įgyvendindami šį projektą, mokyklos bibliotekoje galime skaityti šiuos žurnalus:

Projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)” žurnalai: „Kultūros barai“, „Naujasis Židinys – Aidai“, „Metai“, „Knygų aidai“, „Krantai“, „Dailė/Art“, „Literatūra ir menas“, „Fotografija“, „Muzikos barai“, „Kelionė su Bernardinai.lt“, „Tautodailės metraštis“.

Kviečiame skaityti, domėtis, dalintis įspūdžiais, siekti kultūrinio sąmoningumo ir tobulėjimo. Tiesioginis kontaktas tarp menininko ir mokinio – tai raktas įgyvendinant šį projektą.

Pirmasis svečias, apsilankęs mokykloje – kompozitorė Beata Baublinskienė. Kūrybinės dirbtuvės tema „Lietuviška opera”. Muzikologė vedė paskaitą 9–12 klasių mokiniams. Ji mokinius supažindino su Lietuviškos operos istorija, pradedant 1906 Miko Petrausko „Birute“ ir baigiant naujausiais šiuolaikiniais pavyzdžiais.

2012 gegužės mėn., mūsų mokykloje pamoką vedė žurnalistas Gerimantas Statinis. Pamoka skirta jaunimo edukaciniams ir patriotiniams tikslams. Mokiniai buvo supažindinti su Lietuvos alpinizmo istorija, kuri neseniai pažymėjo 50 metų jubiliejų. Kaip audiovizualinė medžiaga buvo pateiktos TV apybraižų ciklo ištraukos „Kalnai – mano gyvenimas“.  Alpinizmas išryškėjo kaip patriotizmo mokykla, garsinanti Lietuvos vardą pasaulyje. Mokiniams kalnai padarė didelį įspūdį.

Taip pat gegužės mėn. mokykloje pagal projektą AKIM lankėsi aktorė, režisierė, choreografė bei poetė Birutė Mar su pamoka „Kūrybos prigimtis. Jos įvairialypiškumas, autentiškumas. Kūryba kaip galimybė pažinti save“. Mokiniams labai patiko šiltas menininkės bendravimas, mintys apie kūrybą, savęs ieškojimą, laisvą žmogų. Mokiniams tai buvo puiki proga iš arčiau susipažinti su Lietuvos kūrėjais, išgirsti jų karjeros vingių subtilybes, prisiliesti prie aukštesnės kultūros, kurios labai trūksta šiuolaikinėje visuomenėje.

Gruodžio mėn. 9–10 klasių mokiniai dalyvavo Lietuvos meno kūrėjų projekto AKIM pamokoje „Metų laikai muzikoje“ su menininkais – smuikininku Aidu Strimaičiu ir pianiste Egle Strimaitiene. Renginyje mokiniai buvo supažindinami su muzikos istorija nuo baroko iki XX a. Pamokoje buvo ne tik pasakojama, bet ir grojama, demonstruojama audio ir video medžiaga, kuri leido mokiniams jaustis aktyviais pamokos dalyviais. Buvo diskutuojami ir aptariami vieno ar kito muzikinio stiliaus ar kompozitoriaus kūrybos panašumai ir skirtumai. Pamokoje dalyvavę mokiniai ir mokytojai liko patenkinti nuoširdžiu bendravimu. Pamoka buvo įdomi, deja, trumpa. Malonu, kad atvykę menininkai suteikia galimybę mūsų mokiniams plėsti kultūrinį akiratį ir skatina įsitraukti į kūrybinį procesą.

2013 sausio mėn., 9–10 klasių mokiniai dalyvavo architekto Kęstučio Kisieliaus pamokoje „Kas yra architektūra ir ko iš jos galima tikėtis“. Lektorius mokiniams pristatė istoriniu ir kultūrologiniu požiūriu ryškiausius architektūrinius statinius ir architektus.

2013 vasario mėn. mokykloje vyko AKIM projekto pamoka „Kazio Venclovo kūrybos pristatymas su komentaru“, kurioje dalyvavo mokyklos mokiniai. Pamoką vedė skulptorius Kazys Venclovas.

2013 m. kovo 12 d. Vilniaus Naujamiesčio vidurinės mažojoje salėje įvyko susitikimas su rašytoju, užsienio (vokiečių, anglų, lenkų) literatūros vertėju Vidu Morkūnu, kuris supažindino mokinius su vertėjo profesijos subtilybėmis, darbo specifika, būtiniausia darbui literatūra bei asmeninėmis savybėmis, kurios būtinos sėkmingam darbui šioje srityje. Vertėjas plačiau paanalizavo keletą savo verstų knygų ištraukų, papasakojo apie bendradarbiavimą su leidyklomis, atsakė į mokiniams rūpimus klausimus.