LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelės“

Spalio 9–11 dienomis grupė mokyklos mokytojų  kartu su mokyklos socialine pedagoge bei psichologe dalyvavo LIONS QUEST mokymuose „Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“, kurios pagrindas yra tikėjimas, kad jauni žmonės – vertybė, galinti nulemti teigiamus pokyčius pasaulyje.
„Paauglystės kryžkelės“ – įrodymais pagrįsta programa, orientuota į saugios mokymosi aplinkos kūrimą, gyvenimo įgūdžių, padedančių mokiniams išgyventi paauglystės metus, ugdymą, asmenybės formavimą ir augimą.
Seminaro dalyviai buvo  supažindinti su programa: teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose mokytojai mokėsi vesti LIONS QUEST pamokas, dirbo grupėmis ir poromis išbandydami naujus metodus, aiškinosi svarbiausius socialinio ir emocinio ugdymo, prevencijos, mokymosi tarnaujant, charakterio formavimo elementus, išskiriamus šioje programoje.
LIONS QUEST siekis yra suvienyti mokyklos personalą, šeimą, bendruomenę ir jaunus žmones, kad jaunuoliai galėtų lengviau išgyventi paauglystės laikotarpį ir formuotųsi, augtų kaip asmenybės.
Trijų dienų seminarą vedė LIONS QUEST programų instruktorius Tomas Rakovas.