Karjeros ugdymo dienos mokykloje

Spalio 12–13 dienomis mokykloje vyko netradicinio ugdymo dienos – keturių karjeros kompetencijų ugdymo renginys „4KK”. Jame dalyvavo 5–10 klasių mokiniai. Lietuvos karjeros specialistų asociacijos konsultantai su mokiniais bendravo karjeros ugdymo temomis, vyko praktiniai užsiėmimai, skirti įvairioms karjeros kompetencijoms – savęs pažinimo, profesijų pasaulio  (aplinkos) pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo – ugdyti ir lavinti.
Mokiniai dirbdami su klasės konsultantais aiškinosi savo asmenines savybes: atlikdami įvairias užduotis bandė geriau save pažinti, išsiaiškinti, kaip siekiama tikslų; geriau pažinus save išsiaiškinti, kokios karjeros galimybės jiems būtų įdomios, kodėl kūrybingumas svarbus tiek profesinėje veikloje, tiek ir asmeniame gyvenime ir t. t.
Dvi dienas trukusios įvairios veiklos mokiniams suteikė daug žinių ne tik apie įvairius profesinio gyvenimo pasirinkimo niuansus, bet buvo proga dar geriau pažinti save ir kaip asmenybes.