Projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“

Lietuvos Respublikos švietimo strategija 2003–2012 metams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa numato ilgalaikius švietimo raidos tikslus, uždavinius, priemones ir rezultatus, kuriems pasiekti rengiamos įvairios švietimo kokybės ir prieinamumo gerinimo programos, projektai. 2004–2006 metais didesnė parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų buvo skirta konkursiniams projektams, kurie, nors ir būdami aktualūs bei svarbūs, lieka fragmentiški; jie neprisideda prie visos bendrojo lavinimo sistemos tobulinimo, švietimo kokybės gerinimo ir prieinamumo didinimo.
Kad projektų ir programų veiklos būtų veiksmingesnės, būtina užtikrinti jau įgyvendintų ar pradėtų darbų tęstinumą. Tokiu tikslu ir buvo parengta Mokyklų tobulinimo programa plius (MTP+), kuriai įgyvendinti numatoma panaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo 2007–2013 metams skirtas lėšas. Programa finansuojama Europos regioninės plėtros fondo (ERPF),Europos socialinio fondo (ESF) paramos ir nacionalinėmis lėšomis.
Mokykla 2010 metais įsijungė į MTP+ projektą „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“.

Projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ skirtas specializuotų kabinetų aprūpinimui šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Šio MTP+ projekto tikslas – plėsti galimybių ratą mokiniams renkantis mokymosi kryptį, atitinkančią įvairius jų polinkius bei poreikius.
Pagrindinis projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“ uždavinys – modernizuoti bendrojo lavinimo mokyklas bei profesinio rengimo įstaigas, kurios turi 9–12 klasių mokinius ir technologinių gimnazijų skyrius, atnaujinant gamtos, menų bei technologijų mokymo priemones, stakles ir įrengimus.
Vilniaus Naujamiesčio vidurinė mokykla dalyvavo projekto II etape.  Mūsų mokyklai skirta įvairių mokymo priemonių už 46587,42 Lt. Šiuolaikiška įranga praturtino technologijų, dailės, muzikos ir gamtos mokslų kabinetus. Pamokos bus įdomesnės, įvairesnės, nes atsirado galimybė naudotis interaktyviomis lentomis. Nauji  muzikos instrumentai, kompiuteriai, televizoriai, darbo įrankiai, modeliai, priemonių rinkiniai biologijos mokymuisi.
Visa tai turės tiesioginį poveikį, bus teikiamos kokybiškesnės paslaugos, mokytojai gilins savo kompetenciją, pagerės ugdymo kokybė, mokinių mokymosi motyvacija. Modernizuota bendrojo lavinimo mokykla pateisins bendruomenės lūkesčius.

2010–2012 m. mokykla dalyvaudama projektuose įsigijo:

Prekės pavadinimas Gauta Vieta
Moteriškos figūros manekenas „DIANA A“ 2012-02-08 20 kab.
Televizorius „Samsung UE40D5000PWXBT“ 2012-01-06 16 kab.
Televizorius „Samsung UE40D5000PWXBT“ 2012-01-06 51kab.

Interaktyvioji lenta „Smart SB680“

2011-10-13 23 kab.

Projektorius (trumpo židinio) „Epson EB460“

2011-11-24 23 kab.

Projektorius (trumpo židinio) „Epson EB460“

2011-11-24 50 kab.

Nešiojamasis kompiuteris „HP ProBook 6560b Notebook PC“

2011-12-12 16 A kab.

Nešiojamasis kompiuteris „HP ProBook 6560b Notebook PC“

2011-12-12 16 kab.

Stacionarus kompiuteris „Lenovo ThinkCentre M91p Eco Ultra Small –uSFF (0266)“

2011-12-12 23 kab.

Stacionarus kompiuteris „Lenovo ThinkCentre M91p Eco Ultra Small –uSFF (0266)“

2011-12-12 18 kab.

Stacionarus kompiuteris „Lenovo ThinkCentre M91p Eco Ultra Small –uSFF (0266)“

2011-12-12 36 kab.

Elektrinis pianinas „YAMAHA DGX-640“

2012-04-26 51 kab.

Skudučių rinkinys

2012-04-26 51 kab.

Perkusinių instrumentų komplektas

2012-04-26 51 kab.

Rankinių elektrinių irankių rinkinys (didysis)

2012-05-23 16 A kab.

Stalinės gręžimo staklės „16 DB“

2012-05-23 16 A kab.

Medienos tekinimo staklės „Holzman D460 +Da60BVL“

2012-05-23 16 A kab.

Medienos tekinimo staklės „Holzman D460 +Da60BVL“

2012-05-23 16 A kab.

Medienos tekinimo staklės „Holzman D460 +Da60BVL“

2012-05-23 16 A kab.

Diskinės medienos pjovimo staklės „FCS 250“

2012-05-23 16 A kab.

Dailės pamokoms skirtas stalas

2012-02-07 18 kab.

Molbertas su piešimo lenta (5 vnt.)

2012-01-03 16 kab.

Mikroskopinių preparatų rinkinys mokiniui

2012-05-02 23 kab.

Mikroskopas mokiniui „XSP-26“ (6 vnt.)

2012-05-02 23 kab.

Gamtamokslinio kabineto demonstracinio stalo dalis Nr. 4

2012-02-07 23 kab.

Gamtamokslinio kabineto demonstracinio stalo dalis Nr. 2

2012-02-07 23 kab.