Bendruomenės diena „Mokyklos erdvių istorijos“

2020-ieji metai paskelbti Mokyklų bendruomenių metais. Mokyklų bendruomenių metų tikslas – skatinti Lietuvos visuomenę prisidėti prie palankios emocinės aplinkos kūrimo mokyklose, stiprinti mokyklų bendruomenių savarankiškumą, bendruomeniškumą.
Vasario 13 dieną visi mokyklos bendruomenės nariai – mokiniai, mokinių tėveliai, mokytojai, mokyklos administracija – rinkosi mokykloje ir aktyviai dalyvavo įvairiose Bendruomenės dienos renginiuose, susirinkimuose, sporto varžybose, turnyruose. Bendruomenės dienos metu buvo kalbama ir dalijamasi patirtimis apie mokyklos edukacines erdves, jų naudą mokymosi procesui.
Dėkojame visiems kūrusiems, prisidėjusiems ir dalyvavusiems Bendruomenės dienoje.