Vilniaus miesto 7–8 klasių mokinių konferencija

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje vyko Vilniaus miesto 7–8 klasių mokinių konferencija ,,Pavojai šių dienų socialinių problemų kontekste“.
Moksleivių konferencijoje dalyvavo komanda (Agapija, Marija, Ariana, Matfej ir Karina), kuriai vadovavo soc. pedagogė Svetlana S. Norint sudalyvauti šioje konferencijoje, reikėjo kiekvienai komandai parengti 3 dalių programą:
1. Vaidinimą-inscenizaciją „Jei jau iškilo problemų…“, kurioje išryškėtų mokinių konfliktiški santykiai, neapgalvotas paauglių elgesys ir pasekmės mokykloje;
2. Pranešimą „Grėsmės ir pavojai socialiniuose tinkluose, kurių nevalia pamiršti“;
3. Dainą arba kreipimąsi į suaugusiuosius „Vaikų pasaulis“.
Dalyvaudami šioje konferencijoje moksleiviai lavino komunikacines, socialines kompetencijas, kūrybiškumą, saviraišką.
Dėkojame komandai už iniciatyvą ir puikų pasirodymą.