Tolerancijos švyturys

Lapkričio 13–20 dienomis mokykloje buvo minima Tolerancijos savaitė. 2019-ais metais Tarptautinės Tolerancijos dienos simbolis – ŠVYTURYS. Mokyklos bendruomenė visą savaitę dalyvavo veiklose, kuriose skatinome mandagų mokinių, mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekėme tolerancijos, nuoširdumo, supratimo, pagarbos vienas kitam. Tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti mokykloje buvo skirta visa dorinio ugdymo pamokų savaitė. 5–10 klasių mokiniai per pamokas diskutavo apie esmines Europos vertybines nuostatas: toleranciją, pagarbą žmogaus teisėms, lygias galimybes ir solidarumą, apie tolerantiško žmogaus elgesį. Taip pat veikė Tolerancijos paštas, ant klasių kabinetų durų sušvito Tolerancijos švyturiai, o mokyklos centre puikavosi bendras mokyklos švyturys, prie kurio plaukė mokinių laivai.
Kartu išgyvenome daug gražių akimirkų, išgirdome daug nuoširdžių, prasmingų žodžių.