Edukacinės erdvės: idėjos ir naujos ugdymo galimybės

Edukacinės erdvės – tiek gamtinės, tiek vidaus, tiek virtualios, skaitmeninės – padeda materializuoti ir modernizuoti ugdymo turinį, motyvuoja ugdymo proceso dalyvius. Edukacinių erdvių tikslas – aktyvinti ugdymo proceso organizavimą, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę bei aplinką.
Jau antra savaitė mūsų mokykla gali pasidžiaugti nauja edukacine erdve skaitykloje, kurioje ugdymo(si) procesas gali vykti žaismingai, individualiai, o taip pat ir bendruomeniniu būdu. Naujai sutvarkytos bibliotekos patalpos šiuo metu yra tikras mokinių ir mokytojų traukos centras. Čia ateinama ne tik aktyviai pasimokyti pamokų metu, tačiau dauguma mokinių į edukacinę erdvę užsuka ir pertraukų metu ar netgi po pamokų.