Mstislavo Dobužinskio pėdomis

Gegužės 13 d. 6b klasės mokiniai aplankė Dobužinskio atminimo vietą Rasų kapinėse. Mokiniai tvarkė Dobužinskių šeimos kriptą, surinko nukritusius lapus, uždegė atminimo žvakutes. Mokiniai taip pat tvarkė kitas kapavietes, griebė žolę ir tvarkė kapinių takelius. Socialinė-pilietinė veikla padeda formuoti pilietinę sąmonę ir atsakomybę. Ji moko mokinius suprasti savo teises ir pareigas, bei skatina aktyvų dalyvavimą demokratinėje visuomenėje. Veiklą organizavo mokytojos Jelena Palevič ir Tatjana Kolomiets.