Vasara su draugais

Vaikai iš skirtingų pradinio ugdymo klasių bei skirtingų šalių (Lietuvos, Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos) dalyvavo emocinių kompetencijų ugdymo stovykloje, kuri truko aštuonias dienas.
Stovyklautojai dalyvavo socialinių emocinių kompetencijų ugdymo užsiėmimuose: ,,Jausmų žemėlapis“, „Gamtos vaizdų terapija valdant emocijas“, mokėsi pažinti savo ir kitų emocijas, patirti pergales bei nesėkmes, stiprinti pasitikėjimą savimi. Taip pat buvo organizuojamos vaikų pozityvaus bendravimo įgūdžių ugdymo edukacinės veiklos, stiprinančios bendravimo įgūdžius bei tarpusavio santykius. Stovykloje vyko kūrybiškumo ugdymo dirbtuvėlės, kurių metu vaikai užsiėmė kūrybiniais darbeliais.
Stovyklos metu mokiniai išbandė savo ištvermingumą ir fizines galimybes sportuodami ir žaisdami Vingio, Sereikiškių parkuose, Valakampiuose, mokyklos vidiniame kieme, vyko kasdienė rytinė mankšta, aktyvūs žaidimai sportinės rungtys, komandinis darbas, varžybos.
Stovyklos veiklos buvo orientuotos ir į mokėjimo mokytis kompetencijų tobulinimą, motyvacijos ugdymą, buvo ugdomos vaikų kultūrinės ir socialinės kompetencijos, sociokultūrinės žinios. Mokiniai susipažino su įdomiomis, lankytinomis vietomis Vilniuje, aplankė Kernavę, Anykščius. Vyko turininga edukacinė veikla už mokyklos ribų: ,,Keliaujančio cirko laboratorija“, Šešėlių, Kernavės, Arklio muziejų edukacinės veiklos, apžvalginė ekskursija autobusu su gidu po Vilnių.
Stovyklos metu buvo vykdoma ir gamtos pažinimo veikla: ,,Mėgintuvėlių laboratorija“, „Lobio paieška“, eksperimentiniai, orientaciniai žaidimai gamtoje. Veiklos buvo orientuotos į patyrimą ir mokymąsi veikiant, kur vaikai buvo aktyvūs tyrinėtojai.
Stovyklos metu visi vaikai puikiai bendradarbiavo, bendravo, susirado draugų, sutiko puikių žmonių. Visi bendru sutarimu išreiškė norą sugrįžti į panašią stovyklą kitais mokslo metais.