8b klasės mokinių ekskursija Okupacijos ir laisvės kovų muziejuje

Gegužės 11 d. 8b klasės mokiniai su lietuvių kalbos mokytojomis vyko į Okupacijos ir laisvės kovų muziejų. Jame, pasidaliję į dvi grupes ir klausydami gidų pasakojimų, susipažino su sovietų valdžios vykdytomis represijomis, apžiūrėjo buvusį KGB vidaus kalėjimą, susipažino su jame kalintų žmonių patirtomis kančiomis ir pastangomis neprarasti žmogiško orumo, tikėjimo ir vilties. Ši ekskursija – įžanginė pamoka prieš pradedant skaityti ir nagrinėti lietuvių tremties literatūrą, padėjusi geriau suprasti, kaip toli nuo gimtinės išvežti tremtiniai stengėsi išlaikyti žmogiškąjį orumą, neprarasti tikėjimo, tautinės savimonės, noro mokytis.