Geros savijautos programa „Klasės kelionė herojų šalyje“

Gruodžio 10 dieną 5b klasės mokiniai dalyvavo visos dienos Geros savijautos programos organizuojamoje veikloje „Klasės kelionė herojų šalyje“, kuri skirta 5-10 klasių mokiniams. Šios veiklos tikslas – ugdyti mokinių socialinius emocinius, bendradarbiavimo bei darbo komandoje įgūdžius, gilesnį mokinių savęs pažinimą bei gebėjimą reflektuoti, priimti atsakingus sprendimus, stiprinti vaikų ir jaunuolių psichologinį atsparumą, savivertę bei motyvaciją mokytis.
Pirmiausia, naudodamiesi pasakų kortelių metodu, mokiniai prisistatė ir papasakojo, kaip kortelėje pavaizduotas pasakos veikėjas susijęs su jais. Vėliau sekė istorijos kūrimas (angl. Storytelling) – idealus mokymo įrankis, padedantis vaikams ir jaunuoliams įprasminti asmenines patirtis, naudojant savo kultūrą, tradiciją, požiūrį. Trečiojo užsiėmimo metu, mokiniai vaizdavo geruosius ir bloguosius monstrus, kurie gyvena kiekviename iš mūsų, bandė juos apibūdinti, atskleisti savo vienokius ar kitokius iliustravimo pasirinkimus (spalvų, linijų). Edukacinės veiklos pabaigoje mokiniai grupėmis piešė savo miestus, suteikdami jiems pavadinimus, skirtingas spalvas, figūras.
Mokiniai dirbdami tiek individualiai, tiek grupelėse, tiek visa klasė kartu, įgijo naujų gebėjimų: komandinio darbo, istorijų kūrimo, viešo kalbėjimo, improvizacijos, reflektavimo.
Tai buvo veikla, kupina įvairiausių emocijų, jausmų!