Integruotos rusų kalbos bei dailės ir technologijų pamokos „Žiemos ir pavasario kova“

Tas šaltis,
Tai balos mėlynos.
Tai pūga,
Tai saulėtos dienos…
Orlovas „Kovas“

2a ir 3a pradinių klasių vadovės įgyvendino integruotas gimtosios kalbos, dailės bei technologijų pamokas, kurios buvo skirtos stebėti kovo mėnesio gamtos reiškinius, jų kaitą.
Mokiniai integruotų pamokų metu susipažino su neįprasta „žiemos ir pavasario kova”, kai šaltas dienas ir tamsias naktis keičia saulė, šviesa ir šiluma. Dailės ir technologijų pamokų metu mokiniai savarankiškai pasirinko priemones (pieštukus, akvarelę, guašą, žymeklius) ir pavaizdavo žiemą, kuri vis dar nenori palikti ir atsisveikinti, nors pavasaris jau beldžiasi ir siekia įsitvirtinti.

2a ir 3a klasių mokinių kūryba