Svarbu! Dėl ugdymo proceso organizavimo pradinio ir pagrindinio ugdymo mokiniams

Informuojame, kad š. m. gruodžio 7 d. LR Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo. Yra nauji apribojimai švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje, todėl atkreipiame Jūsų dėmesį į svarbiausius pakeitimus:
Pradinis ugdymas (1-4 kl.)
pradinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.;
pamokos pradedamos sausio 4 dieną (jei nebus sprendimų pakeitimo);
Iki mokinių atostogų visos dienos mokyklos grupės (VDM ) veikia užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo sąlygas;
Pagrindinis ir vidurinis ugdymas (5-12 kl.).
ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu;
žiemos (Kalėdų) atostogos vyks įprastai nuo 2020 m. gruodžio 23 d. iki 2021 m. sausio 5 d. Mūsų mokyklos Ugdymo plane atostogos nuo 2020-12-28 iki 2021-01-10., pamokos pradedamos sausio 11 d.