Dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo

Kviečiame susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintu Mokinių važiavimo organizavimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu.
Iki rugsėjo 10 dienos tėvai (globėjai), kurių vaikai važiuoja iš kaimų ir miestelių, mokyklos raštinei pateikia prašymą dėl išlaidų kompensavimo ir pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą.
Kviečiame suskubti pateikti prašymus, jei atitinkate apraše nurodytus kriterijus.
Primename, kad važiavimo išlaidos gali būti kompensuojamos mokiniams, gyvenantiems ne Vilniaus miesto teritorijoje, tačiau jų gyvenamoji vieta negali būti nutolusi daugiau kaip 40 kilometrų nuo Vilniaus Naujamiesčio mokyklos.