Rekomenduojama literatūra vasaros skaitiniams

Siūlome per vasarą skaityti didesnės apimties kūrinius. Rekomenduojame perskaičius kūrinį pasižymėti savo mintis skaitytojo dienoraštyje.

Lietuvių kalbos ir literatūros programinių kūrinių tekstų šaltiniai

Privaloma literatūra 1–2 klasės mokiniams
(pagal 2016 m. sausio 25 d. patvirtintą Lietuvių kalbos pradinio ugdymo programą)

 • Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati). Lietuvių liaudies padavimai.
 • P. MašiotasKai aš mažas buvau arba Pajūriais pamariais.
 • V. TamulaitisSkruzdėlytės Greitutės nuotykiai.
 • K. KasparavičiusTrumpos istorijos ar kitas pasirinktas kūrinys.
 • A. MatutisPasirinkti eilėraščiai.
 • Vytė NemunėlisPasirinkti eilėraščiai.
 • D.BisetasAukštyn kojom.
 • ProislerisVaiduokliukas ar kitas pasirinktas kūrinys.
 • Dž. RodarisPasakos telefonu arba Džipas televizoriuje.


Privaloma literatūra 3 klasių mokiniams
(pagal 2016 m. sausio 25 d. patvirtintą Lietuvių kalbos pradinio ugdymo programą)

 • Pasirinktos stebuklų pasakos (pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati).
 • A. VaičiulaitisPasirinkta pasaka.
 • V. ŽilinskaitėKelionė į Tandadriką (ar kitas pasirinktas kūrinys).
 • B. VilimaitėPasirinktas apsakymas.
 • M. VainilaitisBruknelė.
 • S. GedaPasirinkti eilėraščiai.
 • M. MartinaitisPelenų antelė.
 • H. K. AndersenasBjaurusis ančiukas.
 • A. LindgrenEmilis iš Lionebergos.

Rekomenduojamų knygų sąrašas 3 klasių mokiniams galite atsisiųsti čia

Privaloma literatūra 4 klasių mokiniams
(pagal 2016 m. sausio 25 d. patvirtintą Lietuvių kalbos pradinio ugdymo programą)

 • Pasirinktos sakmės (pvz., iš knygos Sužeistas vėjas).
 • J. Degutytė. Nepalik manęs. Pasirinkti eilėraščiai.
 • K. Saja. Ei, slėpkitės!
 • L. Gutauskas. Pasirinktos pasakos, pasirinkti eilėraščiai.
 • A. Lindgren. Pepė Ilgakojinė.
 • Ch. Nöstlinger. Nykštukas galvoje arba Ateina šuo.

Rekomenduojamų knygų sąrašas 4 klasių mokiniams galite atsisiųsti čia

5–10 KLASIŲ LITERATŪRINIO UGDYMO TURINIO APIMTIS 
(pagal 2016 m. sausio 25 d. patvirtintą Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programą)

 Privaloma literatūra 5 klasės mokiniams

 • J. Biliūnas „Kliudžiau“
 • J. Kaupas „Stirniukas“
 • Pasirinkti lietuvių poetų eilėraščiai (J. Degutytės, R. Skučaitės, V. Palčinskaitės, J. Erlicko, S. Gedos ar kitų)
 • A. Lindgren pasirinktas kūrinys
 • Pasakėčios: S. Stanevičius „Žmogus ir levas“
 • R. Černiauskas „Slieko pasaka“ (pasirinkti pramanai)
 • Ezopas „Žmogus ir liūtas“, „Nesutarią žemdirbio vaikai“, „Piemens juokai“, „Varna ir lapė“, „Vilkas ir ėriukas“, „Keleiviai ir lokys“
 • Buitinės pasakos: „Gudri merga“, „Gailestingas sūnus“, „Kaip žmogus savo dalią atrado“
 • Stebuklinės pasakos: „Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių“, „Joniukas aviniukas ir sesytė Elenytė“, „Devyniabrolė ir devyniagalvis“
 • S. Nėris „Eglė žalčių karalienė“
 • A. Liobytė „Devyniabrolė“
 • H. K. Anderseno pasakos „Lietuviškos pasakos“, „Gyvasis vanduo“, „Negirdėtos neregėtos pasakos“, „Gulbė karaliaus pati“, „Stebuklingas žodis“
 • Vilė Vėl „Kaip mes išgarsėjome“
 • M. Tvenas (M. Twain) „Tomo Sojerio nuotykiai“

Rekomenduojamų knygų sąrašas 5 klasių mokiniams galite atsisiųsti čia

Privaloma literatūra 6 klasės mokiniams

 • V. Žilinskaitė „Robotas ir peteliškė“
 • J. R. R. Tolkinas (J. R. R. Tolkien) „Hobitas, arba Ten ir Atgal“
 • Lietuvių sakmės apie pasaulio sukūrimą, dievus ir mitines būtybes („Kaip atsirado žemė“, „Saulė, Mėnulis ir Žemė“, „Sužeistas vėjas“, sakmės apie Perkūną ir velnią, Laimą, Giltinę, laumes, raganas – privalomos 4)
 • Graikų mitai (apie pasaulio ir dievų atsiradimą, dievus ir pusdievius)
 • Pasakojimas, kaip Kernius suteikė Lietuvai vardą, pasakojimas apie Vilniaus įkūrimą ir pasirinktas padavimas apie artimiausios gyvenamosios vietovės įkūrimą.
 • B. Sruoga „Giesmė apie Gediminą“
 • M. Mažvydas „Katekizmas“ (eiliuotos prakalbos ir elementoriaus ištraukos)
 • M. Daukša „Prakalba į malonųjį skaitytoją“ (ištrauka)
 • K. Donelaitis „Metai“ („Pavasario linksmybės“)
 • A. Baranauskas „Anykščių šilelis“ Maironis „Milžinų kapai“, „Lietuva brangi“
 • V. Kudirka „Tautiška giesmė“
 • M. K. Čiurlionis „O virš tų krantų, virš to mylimo Nemuno“ (laiškas broliui)
 • J. Aistis „Peizažas“.
 • Šatrijos Ragana „Irkos tragedija“
 • A. Maršalas (A. Marshall) „Aš moku šokinėti per balas“

Rekomenduojamų knygų sąrašas 6 klasių mokiniams galite atsisiųsti čia

Privaloma literatūra 7 klasės mokiniams

 • V. Mačernio pasirinktas eilėraštis ir laiškų ištraukos
 • K. Binkis „Atžalynas“
 • A. de Sent Egziuperi (A. de Saint-Exupéry) „Mažasis princas“
 • Veronikos pasakojimai ir dainos (iš CD „Tėvulio prievartėliuos“, 2004). „Saulala, motula, užtekėk, užtekėk“ („Kūlgrinda“ iš CD „Giesmės Saulei“, 2007) arba kitos grupės pasirinktas postfolkloro kūrinys.
 • Darbo dainos: „Aš išdainavau visas daineles“, „Bėkit, bareliai“, „Pūtė vėjelis“, „Rūta žalioji“.
 • Švenčių dainos: „Vai atbėga baikštus elnelis“, „Supkit, meskit mane jauną“, „Kupolėle, kas tave skynė“, „Aš atsisakiau savo močiutei“, „Vai žydėk, žydėk, sausa obelėle“, „Beauštanti aušružėlė“.
 • M. Martinaitis „Padainuok man“ „Sudaičio sutartinė“, „Oi, lekia lekia gulbių pulkelis“
 • M. P. Karpavičius „Piliečio pamokslinė kalba“ (1794, ištrauka)
 • J. Slovackis „Lietuvių legiono daina“ „Palinko liepa šalia kelio“ arba kita pasirinkta partizanų daina
 • B. Brazdžionis „Šaukiu aš tautą“
 • B. Krivickas „Apie laisvės kovą ir didvyriškumą“ (1952).
 • K. Genys „Pabudome ir kelkimės“
 • H. Nagys „Vilniaus baladė“
 • B. Brazdžionis „Per pasaulį keliauja žmogus“
 • M. Šalčius „Svečiuose pas keturiasdešimt tautų“ (ištraukos)
 • J. Mekas „Laiškai iš Niekur“ (ištraukos)

Rekomenduojamų knygų sąrašas 7 klasių mokiniams galite atsisiųsti čia

Privaloma literatūra 8 klasės mokiniams

 • Maironis „Jūratė ir Kastytis“
 • S. Nėries, A. Miškinio, P. Širvio, J. Degutytės ir pasirinkto dabartinio lietuvių poeto meilės lyrika (5 eilėraščiai)
 • V. Šekspyras (W. Shakespeare) „Romeo ir Džuljeta“
 • K. Boruta „Baltaragio malūnas“
 • Č. Aitmatovas „Ilga kaip šimtmečiai diena“ (ištrauka apie mankurtą)
 • S. Daukantas „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“ (ištraukos apie kalbą, apie sueimą, apie narsumą)
 • A. Mickevičius „Gražina“
 • Maironis „Trakų pilis“
 • V. Krėvė „Milžinkapis“
 • D. Grinkevičiūtė „Lietuviai prie Laptevų jūros“ (ištraukos)
 • J. Ulinauskaitė „Likimo išbandymai“ (ištrauka „Lemtingi gyvenimo posūkiai“)
 • A. Frank „Dienoraštis“ (ištraukos)
 • S. Šaltenis „Riešutų duona“ ir dar vienas pasirinktas lietuvių autoriaus kūrinys.
 • Dž. Kriusas (J. Krüss) „Timas Taleris, arba Parduotas juokas“

Rekomenduojamų knygų sąrašas 8 klasių mokiniams galite atsisiųsti čia

Privaloma literatūra 9 klasės mokiniams

 • V. Juknaitė „Išsiduosi. Balsu“
 • S. Geda „Giesmė apie pasaulio medį“
 • Vydūnas „Tėvynė ir žmogus“ (iš Vydūnas „Septyni šimtmečiai lietuvių ir vokiečių santykių“)
 • R. Gavelis „Jauno žmogaus memuarai“ (12 laiškas, ištraukos)
 • I. Šeinius „Kuprelis“
 • O. Vaildas „Doriano Grėjaus portretas“
 • „Iš paskutiniųjų profesorės Marijos Gimbutienės susitikimų“ (ištraukos) (M. Gimbutienė. „Laimos palytėta“, p. 115 – 125)
 • Lietuvių sakmės (apie dievus ir kitas mitines būtybes)
 • Pasakojimai apie Sovijų, Vaidevutį, Palemoną
 • Pasaka „Eglė žalčių karalienė“
 • Liaudies daina (3 pasirinktos dainos)
 • A. Strazdas „Strazdas“
 • A. Vienažindys „Ilgu ilgu man ant svieto“ arba „Linksminkimos“
 • M. Martinaitis „Kai sirpsta vyšnios“
 • K. Donelaitis „Metai“
 • Žemaitė „Marti“
 • V. Krėvė „Skerdžius“
 • I. Simonaitytė „Aukštujų Šimonių likimas“
 • L. Baliukevičius-Dzūkas „Dienoraštis“
 • R. Granauskas „Kai šlama ąžuolai“ arba „Liūdnosios upės“
 • A. Landsbergis „Žodžiai, gražieji žodžiai“

Rekomenduojamų knygų sąrašas 9 klasių mokiniams galite atsisiųsti čia

Privaloma literatūra 10 klasės mokiniams

 • Graikų mitai (Prometėjas, Sizifas, Narcizas, Orfėjas ir Euridikė, Dedalas ir Ikaras)
 • Homeras „Iliada“ (pasirinktos giesmės; siūloma: I. 1–445, 488–530; VI. 238–529; XVI. 257–868; XVIII. 468–617; XXIV. 322–804), „Odisėja“ (pasirinktos giesmės; siūloma: I. 1–95; V. 92–224, 366–493; VI. 110–250; IX. 82–115; X. 210– 309; XII. 166–259; XIII. 352–411; XXI. 51–433) „
 • Periklio kalba laidojant atėniečius“ iš Tukidido „Peloponeso karo“
 • Sofoklis „Antigonė“
 • Horacijus „Jaunimui“
 • Kalbos, telkiančios bendruomenę (iš N. Sadūnaitės kalbos teisme (ištraukos), 1975
 • S. Geda „Žodis Lietuvai: kalba Persitvarkymo Sąjūdžio mitinge Vingio parke“(1988-07-09). Just. Marcinkevičius „Kalba laidojant sausio 13 d. žuvusiuosius“. V. Landsbergis „Kalba Jungtinėse Tautose“(1991-09-17)
 • Senasis ir Naujasis Testamentai (ištraukos: Pirmasis pasakojimas apie Kūrimą (Pr 1,1–31; 2, 1–4), Kainas ir Abelis (Pr 4, 1–16), Abraomo auka ir bandymas (Pr 22, 1–19), pasakojimas apie Babelio bokštą (Pr 11). Dovydo psalmės: Kūrėjo didybė ir žmogaus orumas Ps 8, Tremtinio malda Ps 42. Kalno pamokslas (Mt 5, 38-48), Palyginimas apie talentus (Mt 25, 14–30), Sūnaus palaidūno palyginimas (Lk 15, 11–32), Himnas meilei (1 Kor 13)
 • Dantė „Dieviškoji Komedija“
 • T. Meloris „Pasakojimas apie karalių Artūrą“
 • M. de Servantesas „Don Kichotas“
 • Didžiųjų kunigaikščių laiškai (ištraukos iš: Gediminas „Laiškas Liubeko, Rostoko ir kitų miestų piliečiams, 1323 m. gegužės 26 d.“, Vytautas „Laiškas Šv. Romos imperijos imperatoriui Zigmantui, 1420 m. kovo 11 d.“, Vytautas „Laiškas Jogailai po Lucko suvažiavimo, 1429 m. vasario 17 d.“)
 • Just. Marcinkevičius „Mindaugas“
 • I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“
 • J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“
 • W. Goldingas „Musių valdovas“
 • Dž. Orvelas „Gyvulių ūkis“
 • K. Ostrauskas „Jūratė ir Kastytis“
 • K. Binkis „100 pavasarių“

Rekomenduojamų knygų sąrašas 10 klasių mokiniams galite atsisiųsti čia