Mokinių, kviečiamų mokytis 2023-2024 m. m., sąrašai

Skelbiame Mokinių priėmimo komisijos posėdžio metu išnagrinėtų prašymų dėl priėmimo į mokyklą 2023–2024 m. m.  rezultatus.
Kviečiamų mokytis kandidatų sąrašai =>>
Kviečiamų mokinių tėvus, globėjus, rūpintojus prašome birželio 5–6 d. patvirtinti savo apsisprendimą mokytis Vilniaus Naujamiesčio mokykloje elektroninėje  sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/

Po 2023-06-07 mokinių priėmimo komisijos posėdžio papildomai kviečiamų mokinių sąrašas (tėvai tvirtina kvietimus nuo birželio 7 d. 16.30 val. iki birželio 9 d. 15 val.).

Po 2023-06-13 mokinių priėmimo komisijos posėdžio papildomai kviečiamų mokinių sąrašas (tėvai tvirtina kvietimus nuo birželio 13 d. 16.30 val. iki birželio 15 d. 15 val.).
(tėvai tvirtina kvietimus nuo birželio 7 d. 16.30 val. iki birželio 9 d. 15 val.).

Po 2023-06-19 mokinių priėmimo komisijos posėdžio papildomai kviečiamų mokinių sąrašas (tėvai tvirtina kvietimus nuo birželio 19 d. 16.30 val. iki birželio 20 d. 24 val.).

Po 2023-06-21 mokinių priėmimo komisijos posėdžio papildomai kviečiamų mokinių sąrašas (tėvai tvirtina kvietimus nuo birželio 21 d. 16.30 val. iki birželio 22 d. 24 val.).


Po 2023-08-21 mokinių priėmimo komisijos posėdžio papildomai kviečiamų mokinių sąrašas (tėvai tvirtina kvietimus nuo rugpjūčio 21 d. 16.30 val. iki rugpjūčio 22 d. 24 val.).

Po 2023-08-25 mokinių priėmimo komisijos posėdžio papildomai kviečiamų mokinių sąrašas (tėvai tvirtina kvietimus nuo rugpjūčio 25 d. 16.30 val. iki rugpjūčio 26 d. 24 val.).