Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo 6a ir 8b klasėse

Mokinių, tėvų (globėjų) dėmesiui!

Informuojame jus, kad Vilniaus Naujamiesčio mokyklos direktoriaus įsakymu nuo 2022 m. vasario 7 dienos iki vasario 11 dienos 6a ir 8b  klasių mokiniams įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.
Šiuo laikotarpiu mokinių ugdymas ir švietimo pagalba bus teikiama nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

Informacija apie ugdymo proceso organizavimą bus teikiama TAMO.